NYT LIV - Ensomhedens Kolde Kald

180,00 DKK
Indisc27
In stock
 
Ligesom debut-EP’en er NYT LIVs debutalbum indspillet med Jacob Bredahl som producer og Brad Boatright (Modern Life Is War, Nails) som ansvarlig for mastering, hvilket har tilført albummet et aggressivt, organisk og nærværende lydbillede. Bredahl er en gammel ven af ban- det og dets medlemmer, som alle har indspillet med ham i tidligere sam- menhænge. Derfor var et samarbejde helt naturligt, og Bredahl fremstår med sin signatur og baggrund i samme miljø som en integreret del af bandets lyd. Orkestrets musik kan ses som en opsummering af medlem- mernes hidtidige aktiviteter tilsat erfaringens naturlige stræben mod et udtryk uden krumspring og unødvendigt fyld. NYT LIV skærer igennem og leverer direkte og medrivende sange i en hårdt rockende og melodisk version af metallisk hardcore, hvor musik og tekst er som skabt til kom- munikation med et tilstedeværende publikum. Samtidig er der noget på spil. Man kan holde en fest, men kan også lade sig indfange og indigneres af de personlige og sortsynede fortællinger, som skitserer en verden på randen af opløsning. NYT LIVs sanger og tekstforfatter Michael Aagesen skriver en direkte og umiddelbar dansk lyrik, der lægger sig i traditionen af den socialrea- listiske knækprosa fra 1970’ernes Danmark. Teksterne behandler temaer som ensomhed, misbrug, kærlighed og selvmord, og sympatien er hos mennesker, som mennesker er flest: Uden magt, penge og indflydelse og med helt almindelige problemer af både eksistentiel, psykologisk og øko- nomisk karakter. Fraskåret akademiske dikkedarer tages den lille mand og kvindes tanker og problemer under behandling fra et oplevet person- ligt perspektiv, hvor Aagesens egne erfaringer taler i versefødderne, men hvor også et større makroperspektiv er indeholdt i sangene. Individets lidelser er ofte udtryk for mere gennemgribende strukturer, som vi både er underkastede og paradoksalt nok også er med til at opretholde gennem indgroede vaner og tankemønstre. Beskrivelsen af individets kvaler inde- holder således en samfundskritik og er ligeledes et opråb og et ønske om forandring i den måde, som vi behandler og ser hinanden på. ‘Ensom- hedens Kolde Kald’ er en kærkommen opfordring til at træde i karakter og kæmpe kampen, både for sig selv og for de andre, koste hvad det vil.
Artist:
NYT LIV
Titel:
Ensomhedens Kolde Kald
Format:
12" LP
Label:
INDISCIPLINARIAN
Barcode:
42601537482
Medie:
LP

Similar products

130,00 DKK
Format: 12" LP, CD
Medie: CD, LP
140,00 DKK
150,00 DKK
160,00 DKK