Du er her

August Rosenbaum

Heights
August Rosenbaum Heights
180,00 kr.

Ved første ørekast kan man ikke fortænke nogen i at mene, at Heights er en meget kontrastfyldt plade. En lamslående, melankolsk skønhed møder raslende, flimrende støj. Eller: Hvem siger, støj ikke er smukt? Hvem siger, skønhed ikke kan udfordre øret?

På Heights udfordrer August Rosenbaum og hans samarbejds- partnere musikalsk vanetænkning: Der er en vis japansk indflydelse. Inspiration hentet fra filmens verden, en dramaturgisk tilgang. Der er smerteligt smukke melodier og akkordstrukturer, der driver af følelsesfuldhed, der er eksperimenterende lag, som på overfladen kan virke abstrakte og cerebrale. Men disse koncepter modarbejder ikke hinanden. Modsætningen mellem abstrakt tænkning og følel- sernes umiddelbarhed eksisterer ikke i de høje luftlag på Heights. Tone og støj, musikalsk indhold og konkret lyd smelter sammen.

Tag for eksempel basklarinetten i slutningen af nummeret Sea Urchin. Hvad er det, der får den til at lyde så uafrysteligt smukt,
så skrøbeligt skønt? Er det de toner, der spilles, eller den fokus, der er, på de ekstratonale kvaliteter? Den luftige lyd, der peger på bladets materialitet og den luft, der frembringer lyden. Eller klaver- melodierne på Kimono. Tonerækkernes fine sarthed, som udfordres af lydens subtile kantethed, synes ubesværet at fremhæve melodiøsi- teten, der udforsker grænselandet mellem tilfredsstillelsen ved gen- kendelige musikalske strukturer og ekstasen ved at lægge netop det bag sig.

Denne tredje position, sammensmeltningen mellem ren eksperi- menteren og mere traditionelle musikalske strategiers fylde, mødet mellem taktile, konkrete lydstrategier og tonal virtuositet. Det er den, der gør denne plade til noget helt særligt. En ekstraordinært smuk oplevelse, der udfordrer sanseapparatet.