Du er her

Andreas Führer

Obligatorisk undervisning
Andreas Führer Obligatorisk undervisning
170,00 kr.

På den ene side er Andreas Führers Obligatorisk Undervisning, tolv numre fra en periode på 6 år - (be)lejlighedsvis indrammet under en form for usagt Best Of-isme, der foregiver at trække på et ikke eksisterende bagkatalog. På den anden side er den selvfede rock-dude på coveret et bevidst indsat omdrejningspunkt for en art musikantropologisk selvundersøgelse i tolv akter. Den klassiske een til een konstellation: personligt stof kontra komposition, udgør max to numre. Herudover inddrager kompositionerne oftest en tredje komponent:

Et nummer er en fortolkning af et digt af nordmanden Tor Ulven (Obligatorisk Undervisning), et andet omskriver et Robert Wyatt nummer (Little Red Robin Hood pt. II), mens et tredje reapproprierer Faust i forhold til en personlig fortælling (Deal with the Devil). Det er selvfølgelig nogle temmelig tunge drenge at danse med, men det er også et forsøg på at bryde ud af den idiosynkratiske puppe, ved at relativisere sig selv i forhold til en historie af metode og genre. Via denne eklektiske tilgang fornemmer man hurtigt at Andreas’ gennemgående interesse konkret ligger i en undersøgelse af kompositionens bevægelse mellem genrerne. Det kunne nemt føre til en form for postmodernistisk kitsch på autopilot i eksekveringen af numrene, men netop denne sensibilitet over for det kompositoriske hierarki – hvornår er musikken det primære – hvornår tjener det en mere illustrativ fortolkende rolle over for inkorporeret ”fremmed” materiale? - resulterer i stedet i en knusende ro, og et stilistisk overblik i kompositionernes søsættelse i de forskellige genrer.